Organisatie Ondernemersfonds Leiden

Het Ondernemersfonds Leiden is een stichting, die bestaat uit een bestuur en een Adviesraad en ondersteunt wordt door het fondsmanagement. Het bestuur is samengesteld uit ondernemers en vertegenwoordigers uit verschillende gebieden en sectoren in de stad. Hiermee is het bestuur een brede vertegenwoordiging van alle trekkingsgerechtigden in Leiden. Het bestuur komt maandelijks samen. Daarnaast komt twee keer per jaar de Adviesraad van het Ondernemersfonds Leiden bijeen. De Adviesraad bestaat uit de vertegenwoordigers van de gebieden die een trekkingsrecht hebben in het fonds. De Adviesraad dient als klankbord voor het bestuur en fungeert daarnaast als marktplaats, waar uitwisseling van informatie en contacten centraal staat. Het Ondernemersfonds Leiden wordt in het dagelijks functioneren ondersteunt door het fondsmanagement, op zowel uitvoerend als inhoudelijk niveau.

Heeft u vragen of opmerkingen voor het Ondernemersfonds, neem dan contact met ons op.