Werkplannen

De keuze om over te gaan tot fondsvorming, komt voort uit de behoefte vanuit het bedrijfsleven om gezamenlijk maatregelen en activiteiten te ontwikkelen. Met een ondernemersfonds als financiële ruggengraat van het bedrijfsleven kunnen deze plannen ook uitgevoerd worden!

Op welke wijze tonen we nut en noodzaak van een fonds aan, hoe geven we de organisatie vorm en welke doelstellingen hebben we voor de eerste twee jaar? Bij zowel de opstart als de doorontwikkeling van een ondernemersfonds komen deze vragen regelmatig naar voren. Hieronder treft u een aantal werkplannen aan die ter inspiratie kunnen dienen voor uw eigen fonds.

 

Haalbaarheidsonderzoek Ondernemersfonds Utrecht
Haalbaarheidsonderoek Utrecht
Onderzoek Schiermonnikoog
Jaarverslag 2015 Meppel
Aansprekende projecten Meppel

Heeft u vragen of opmerkingen voor het Platform Ondernemersfondsen, neem dan contact met ons op.