Evaluaties

Evaluatie is een wezenlijk onderdeel van het opstarten van een ondernemersfonds. In de meeste gevallen wordt na d 2 of 3 jaar na de oprichting geëvalueerd hoe het fonds functioneert. De evaluatie is een belangrijk moment in het continueren van een fonds.

Onderstaand treft u een aantal inspirerende evaluaties van ondernemersfondsen in Nederland. Een evaluatie wordt soms onterecht gezien als een beoordeling. Bij een evaluatie gaat het erom zo objectief mogelijk hard en zachte feiten waar te nemen, zonder daar een waardeoordeel aan te hangen. Bij de evaluatie van een ondernemersfonds is deze objectiviteit van groot belang: het oordeel over het fonds moet immers geveld worden door de gebruikers van het fonds. Voor een evaluatie wordt daarom aanbevolen een extern bureau in te schakelen.

 

Evaluatie Ondernemersfonds Groningen
Evaluatie Ondernemersfonds Katwijk
Evaluatie Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp
Evaluatie Ondernemersfonds Utrecht
Evaluatie Ondernemersfonds Meppel

Heeft u vragen of opmerkingen voor het Platform Ondernemersfondsen, neem dan contact met ons op.