Welkom op de site van het Landelijk Platform Ondernemersfondsen

De fondsen zijn geheel autonoom en zijn niet gebonden aan bijzondere voorschriften of beperkingen. Wel is er een ‘leading practice’ ontstaan waar de fondsen zich aan houden. Hier leest u meer over de kenmerken van deze ‘leading practice’.

 

Het Landelijk Platform Ondernemersfondsen komt twee maal per jaar bijeen en is open voor bestuurders van de fondsen, dan wel voor personen die door de besturen worden afgevaardigd. Bestuurders van fondsen op basis van een reclamebelasting zijn welkom, voor zover deze fondsen gedreven worden door dezelfde bottom-up beginselen als de fondsen op basis van de OZB.

 

Het doel van het platform is het bieden van een mogelijkheid voor intervisie en het verder ontwikkelen van een ‘leading practice’. Het platform zelf is een ‘good practice’ van zelfbestuur en leent zich niet voor commercieel gebruik of acquisitie. Voorzitter van het platform is Aart van Bochove, oprichter van het oudste fonds, dat in Leiden. Het secretariaat wordt gevoerd door het Ondernemersfonds Leiden. Met deze site beoogt het platform de kennisdeling te versterken door een aantal documenten over en van de ondernemersfondsen toegankelijk te maken voor een bredere kring. 

 

Startdocumenten

Bij de oprichting van een ondernemersfonds zijn veel partijen betrokken. Het is daarom van groot belang dat dit correct gebeurt. Het oprichten van een ondernemersfonds begint veelal met het oprichten van een stichting. Ook worden er afspraken gemaakt met de gemeente.

Lees meer »

Werkplannen

De keuze om over te gaan tot fondsvorming, komt voort uit de behoefte vanuit het bedrijfsleven om gezamenlijk maatregelen en activiteiten te ontwikkelen. Met een ondernemersfonds als financiële ruggengraat van het bedrijfsleven kunnen deze plannen ook uitgevoerd worden!

Lees meer »

Evaluaties

Evaluatie is een wezenlijk onderdeel van het opstarten van een ondernemersfonds. In de meeste gevallen wordt na d 2 of 3 jaar na de oprichting geëvalueerd hoe het fonds functioneert. De evaluatie is een belangrijk moment in het continueren van een fonds.

Lees meer »