Activiteiten

Het bestuur van het Ondernemersfonds Leiden komt ongeveer acht keer per jaar bij elkaar. Eventuele extra bijeenkomsten voor de besturen van ondernemers- en winkeliersverenigingen worden ook hier vermeld.

Bestuursvergaderingen

Bestuursvergaderingen 2018          

-  Dinsdag 18 december  


Bestuursvergaderingen 2019 

-  Dinsdag 22 januari

-  Dinsdag 12 maart

-  Dinsdag 23 april

-  Dinsdag 28 mei

-  Dinsdag 2 juli

-  Dinsdag 10 september

-  Dinsdag 15 oktober

-  Dinsdag 19 november

-  Dinsdag 17 december

                                      

Aanvragen voor het Ondernemersfonds ontvangen wij graag uiterlijk 14 dagen voor de volgende bestuursvergadering. 

Adviesraadbijeenkomsten

Naast de bestuursvergaderingen organiseert het Ondernemersfonds een aantal bijeenkomsten per jaar om de adviesraad bij elkaar te brengen. De adviesraad heeft een samenstelling van verschillende leden uit verschillende ondernemersverenigingen en instanties. De adviesraad is een adviesorgaan welke door het bestuur gebruikt wordt om advies te vragen over lopende zaken en mogelijk te inventariseren welke zaken er spelen in Leiden.
 
Adviesraadbijeenkomsten 2019
  • nog niet gepland

Heeft u vragen of opmerkingen voor het Ondernemersfonds, neem dan contact met ons op.