Activiteiten

Het bestuur van het Ondernemersfonds Leiden komt ongeveer acht keer per jaar bij elkaar. Eventuele extra bijeenkomsten voor de besturen van ondernemers- en winkeliersverenigingen worden ook hier vermeld.

Bestuursvergaderingen

Bestuursvergaderingen 2018

 

-  Dinsdag 23 januari                                

-  Dinsdag 13 maart                               

-  Dinsdag 17 april        

-  Dinsdag 29 mei                              

-  Dinsdag 4 september                    

-  Dinsdag 19oktober                                          

-  Dinsdag 143november                       

-  Dinsdag 18 december                                           

Aanvragen voor het Ondernemersfonds ontvangen wij graag uiterlijk 14 dagen voor de volgende bestuursvergadering. 

Adviesraadbijeenkomsten

Naast de bestuursvergaderingen organiseert het Ondernemersfonds een aantal bijeenkomsten per jaar om de adviesraad bij elkaar te brengen. De adviesraad heeft een samenstelling van verschillende leden uit verschillende ondernemersverenigingen en instanties. De adviesraad is een adviesorgaan welke door het bestuur gebruikt wordt om advies te vragen over lopende zaken en mogelijk te inventariseren welke zaken er spelen in Leiden.
 
Adviesraadbijeenkomsten 2018
  • nog niet gepland

Heeft u vragen of opmerkingen voor het Ondernemersfonds, neem dan contact met ons op.